Tag: thợ hàn cắt oxy-axetylen

An toàn Vệ sinh lao động đối với thợ hàn cắt oxy-axetylen

Khi tiến hành hàn, cắt các thùng chứa xăng dầu và các chất lỏng dễ cháy khác phải được giám đốc nhà máy cho phép, đồng thời phải dùng dung dịch 5-10% xút ăn da để súc rửa. Sau đó