Tag: nghiên cứu

Máy hàn ống tự động

Sản phẩm là một hệ cơ điện tử gồm ba phần: phần cơ khí, phần điện – điện tử và phần điều khiển. Hệ thống chân máy được thiết kế có thể điều chỉnh để phù hợp cho việc hoạt