Tag: Jasic NBC-350

Jasic NBC-350

– Máy thiết kế theo dạng bộ cấp dây rời – Dòng hàn DC ra ổn định nên đường hàn đẹp và ít bắn téo khi hàn. – Dòng hàn cao thích hợp cho các xưởng đóng tàu, bồn, nồi