Tag: chế tạo trực thăng

Lão thợ hàn tự chế tạo máy bay trực thăng ”không đụng hàng”

”Cỗ máy” đã hoàn tất, nhưng khi ông đưa ra thử nghiệm, máy đã gặp sự cố. Phát hiện lỗi ở phần sau cánh quạt nên việc bay thử đã bị hủy lại để tiếp tục nâng cấp và hoàn